Svetovanje

test

S svojimi dolgoletnimi in raznolikimi izkušnjami naročnikom pomagam odkrivati komunikacijske priložnosti, reševati komunikacijske izzive in skrbeti za stalno komunikacijsko podporo.

test

S svojimi dolgoletnimi in raznolikimi izkušnjami pomagam naročnikom odkrivati komunikacijske priložnosti, reševati komunikacijske izzive in skrbeti za stalno komunikacijsko podporo. Naravnana sem na učinkovitost komunikacijskih rešitev, ki morajo na koncu dati tudi poslovni učinek. Prepričana sem, da je dobra zgodba predpogoj za pozornost kateregakoli občinstva, pa tudi, da je dobre zgodbe mogoče poiskati ali ustvariti v vsaki organizaciji.


Ko imamo zgodbo in smo se dogovorili o ciljih komunikacije, znam dobro uporabiti različne komunikacijske prijeme in tehnike, da jo uporabimo za doseganje učinka v jasno opredeljeni deležniški skupini.


Še posebej obvladam:

  - Snovanje, izvajanje in moderiranje dogodkov,
  - Vsebinski marketing,
  - Dialog z deležniki preko družbenih medijev in drugih oblik spletnega komuniciranja,
  - Delo z novinarji in uredniki,
  - Različne oblike komuniciranja in motiviranja zaposlenih,
  - Aktivacija sponzorstev,
  - Ustvarjanje vsebin za promocijo na sejmih.

Če ste v zgornjih opredelitvah pogrešali klasične kategorije korporativnega in tržnega komuniciranja, imate prav: namenoma jih nisem vključila, saj ne verjamem, da je danes takšno kategoriziranje sploh še smiselno.