Svetovanje

hr

S svojimi dolgoletnimi in raznolikimi izkušnjami naročnikom pomagam odkrivati komunikacijske priložnosti, reševati komunikacijske izzive in skrbeti za stalno komunikacijsko podporo.

Več
papers

Delavnice

hr

Poleg treningov Own The Room po licenci izvajam tudi druge delavnice za izboljševanje veščin prodaje, upravljanja sprememb, kriznega in medijskega komuniciranja.

Več
image
woman

Individualni treningi

hr

Posameznikom in projektnim skupinam pomagam, da bolje izpeljejo svoj nastop ali predstavitev, pa naj gre za nagovor 300 udeležencev strokovne konference ali pa 20 ključnih sodelavcev v srednjem in vrhnjem managementu podjetja.

Več